Vill du bli kontaktad?

 
 

Varför Sue Ellen Investments?

Med lång erfarenhet från finansbranschen så vet

vi att den behöver förändras. Vi vill säga hejdå

till floskler och luddiga termer och samtidigt säga

hej till transparens, tydlighet och jämställdhet.  

Tillsammans med dig tar vi hand om ditt kapital

på ett tryggt och bra sätt för att få 

pengarna att växa. 

Hur funkar det?

Vi bokar in dig eller ditt företag på ett första möte för

att gå igenom din/er situation. Vi presenterar Sue Ellen Investments, berättar mer detaljerat om våra portföljer och förklarar hur vi arbetar rent praktiskt. Om du efter detta första möte upplever att dina mål och värderingar rimmar med våra så bokar vi ytterligare ett möte. Vi

tar aldrig omotiverat snabba beslut utan arbetar med långsiktiga relationer och skapar  en gedigen grund så våra kunder förstår,

och är trygga med sina innehav.

 
 

Kontakta oss

 
 
 
 

Sue Ellen Investments är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission

AB som står under Finansinspektionens tillsyn.

COMPLIANCE:

Nord Fondkommission AB

Grevgatan 55, 114 59 Stockholm

Org.nr: 556832-1342

Sue Ellen Investments

Karlavägen 30

114 31

Tel: 0708-610720

E-post: info@sueelleninvestments.com

Klagomålshantering

Klagomål riktas i första hand till Sue Ellen Investments. Om situationen

efter detta inte upplevs som löst kan ett officiellt klagomål skickas till Nord

Fondkommission AB:s klagomålsansvarige.

Förköpsinformation