blomma.jpg

Sustainable Finance Lab 

Sustainable Finance Lab är ett nyskapat konsortium som leds av KTH och består av sex universitet/forskningsinstitut där hållbarhetsforskare tillsammans ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum. Syftet med projektet är att skapa en hållbarare utveckling av finansmarknaden. 

✓ Centret kommer att samla Sveriges kompetens inom finansmarknader och  hållbarhet, och kommer att bygga på samverkan mellan akademisk forskning  och praktisk utveckling och innovation inom företag, finansmarknads aktörer -  och myndigheter. 

✓ Sue Ellen Investments är projektmedlem i centret och är motiverad att arbeta för dessa mål och bygga ett kompetenscentrum i världsklass, Centret kommer göra det möjligt för Sue Ellen Investments att bidra till forskning och nytänkande kring sparande.

✓ Centret får finansiering från Vinnova med 47 miljoner.