• Sue Ellen Investments

Internationell satsning för en hållbar finansmarknad - Kvinnors ekonomi ett av fokusområdena

Uppdaterat: feb 3


Sue Ellen Investments är ett av många innovativa bolag som deltar i konsortiet Sustainable Finance Lab. Centret består av sex universitet och forskningsinstitut där hållbarhetsforskare tillsammans ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader. Centret får finansiering från Vinnova med 47 miljoner under fem år.


-Det är en ny satsning där inriktningen är hållbarhet avseende miljö och socialt och avsikten är att driva centrumet med fokus på att generera kunskap som kan bistå omställningen till cirkulär ekonomi. Min forskargrupps del i centrumet kommer fortsatt att handla om hur genus influerar beslut på finansiella marknader säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation från Luleå Tekniska Universitet.


-Vi är så glada och stolta att vara en del av Sustainable Finance Lab för en hållbarare utveckling av finansmarknaden. Sue Ellen Investments kommer att bidra med kunskap inom investeringar och nytänkande om risk och möjligheter till centret. Målsättningen är att vi ska kunna använda den senaste forskningen till nya hållbara satsningar som produkter och tjänster för en jämställdare ekonomi säger Therese Nyrén, VD Sue Ellen Investments.För mer information, vänligen kontakta:

Erika Tapper, Head of Marketing, Sue Ellen Investments

0762357590 erika@sueelleninvestments.com


Sue Ellen Investments är ett female founder företag som grundades av Therese Nyrén som är civilekonom med många års erfarenhet av finansbranschen och kapitalförvaltning. I företaget finns också Erika Tapper som är partner och Head of Marketing. Sue Ellen Investments vill se fler sparprodukter på marknaden som attraherar och vänder sig till kvinnor, och som samtidigt både värnar om såväl jämställdhet som transparens och hållbarhet.


147 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Omni ekonomi