• Sue Ellen Investments

Kvinnor ut och sök riskkapital, nu är det är dags!


Kvinnliga forskare, kvinnliga chefer, kvinnliga politiker…många är de yrken och titlar man sätter ordet kvinnlig framför för att understryka… ja vad då? Rariteten i det hela eller sensationen? Man kan ju undra varför man så ofta ser ordet kvinna användas som ett förstärkande ord eller prefix om man så vill, framför vissa roller och jobbtitlar vilket ju också blir kontraproduktivt om man vill öka jämställdheten inom olika yrkesroller och maktpositioner så som exempelvis i bolagsstyrelser. Även inom finansvärlden används ofta ordet kvinna framför titeln och jag hoppas att vi snart ska komma ifrån att behöva definieras som kvinnliga investerare och helt enkelt bara benämnas som investerare. För om man fortsätter se bolag där kvinnor är chefer, sitter i styrelser och investerar som sällsynt och lite exotiskt cementeras endast de fördomar som finns kring kvinnor som investerare och riskkapitalister. Fördomarna leder i sin tur till att föreställningar blir verklighet och en sorts självuppfyllande profetia. Ord blir till sanning och det vi fokuserar på tenderar att bli en verklighet.


Och verkligheten kan tyckas dyster då man läser i statistik och i rapporter att trots att fler bolag med kvinnliga bolag får investeringar är det fortfarande dock bara en liten del av det totala investerade kapitalet som går till just bolag grundade av kvinnor. Fördelningen av riskkapitalet i Sverige mellan könen är fortsatt skev. Under förra året investerades det endast i 1 % av bolag grundade av kvinnor. I Dagens Industris årliga granskning av hur investeringar fördelas i Sverige framkommer att fördelningen mellan könen sett ungefär likadan ut under de tre års tid. I undersökningen där man granskat 842 olika bolag, kan man också läsa att av det totala investeringskapitalet i Sverige gick 93 % till bolag grundade av män, 6 % till bolag med mixade team och som kan läsas här ovan alltså bara 1 % till bolag grundade av kvinnor.


Överlag upplever jag dock att det finns en vilja att investera i bolag som är grundade av och drivs av kvinnor så man kan fråga sig vad det kan bero på att fördelningen av riskkapitalet fortsatt är så skev och att män fortfarande får mest av investerarnas uppmärksamhet. Jag tror att det kan finnas många olika orsaker till det här. Dels tenderar kvinnor att vara lite mer försiktiga med att beskriva sin framtid i investeringssammanhang, investerar ” försiktigare” än män, är alltså inte lika riskbenägna men det största anledningen som jag ser det är att det finns för få kvinnliga investerare idag. För det saknar inte betydelse för kapitalfördelningen att det också finns kvinnor med och fattar besluten och öppnar plånboken. Statistik visar tydligt på att där det är en jämn könsfördelning i bolagen och vid beslutstagande blir fördelningen av kapitalet också mer jämställt. Vi måste bli bättre och på att stärka kvinnors entreprenörskap genom att få människor att förstå att kvinnor behövs i finansbranschen för att göra skillnad.


Det är ju inte bara i startupvärlden utan också i samhället i stort som det finns en utmaning i att få fler kvinnor att investera i tillväxtbolag. Vi behöver helt enkelt få fler kvinnor att engagera sig och investera och få kvinnor att inse att äga ger makt att förändra och påverka.


Jag ser det därför som mycket glädjande att många engagerar sig för att få den negativa trenden att vända och att många fler än tidigare vill vara en del av den positiva utvecklingen. Inte bara är trenden från USA och Silicon Valley att uppmärksamma och titta närmare på just Female Founders bolag, VC firmor och riskkapitalbolag utan vi ser också att nu när vi är ute på vår första kapitalrunda så möts vi av nyfikenhet och ett mycket stort intresse. Kvinnors företagande, entreprenörskap och vikten av kvinnliga investerare lyfts, belyses och diskuteras i många olika forum. Det här gör att många får upp ögonen för startupbolag grundade av kvinnor och kvinnligt entreprenörskap och det är nu ett gyllene tillfälle att ge sig ut och leta kapital och inte låta sig nedslås av dyster statistik för intresset för bolag grundade av kvinnor finns och ökar snabbt. För visst finns de, bolagen grundade av kvinnor och investera som vill investera i dessa bolag, det gäller bara att öppna ögonen, sinnet och leta på rätt ställen och man kan också behöva tänka utanför boxen. Ett bra tips för att hitta kapital kan vara att titta över sitt eget nätverk. Kanske någon i ditt nätverk tror på dig och din idé och vill vara en del av nästa stora Unicorn!

Det är oerhört spännande att vara med och utveckla framtidens entreprenörskap och jag tror att dagen då kvinnor och män är jämställda i finansvärlden och lika stor del av det totala riskkapitalet går till kvinnor och män är närmare än vi kanske tror.

266 visningar0 kommentarer