• Sue Ellen Investments

Sociala medier bidrar till att stärka kvinnors ekonomiska självförtroende

Uppdaterat: jan 4
Privatekonomi: Börsen har historiskt varit och är fortsatt en mansdominerad värld och andelen kvinnor som handlat med aktier har genom historien varit låg men under de senaste åren har man sett en ökning i kvinnors aktieintresse. Mycket tack vare olika grupper i sociala medier som vill stärka kvinnors ekonomiska självförtroende.


Ekonomiskt självförtroende viktigt för vår privatekonomi


Fondbolagens förenings undersökning från 2019 om kvinnors respektive mäns upplevda privatekonomiska kunskaper visar att alltfler upplever att de har bättre kunskap om sparande och privatekonomi men att det fortfarande finns ett stort kunskapsgap mellan kvinnor och män vad gäller privatekonomi och sparande. Ekonomisk kunskap ger inte bara trygghet men också en känsla av frihet och att kvinnor har sämre ekonomiskt självförtroende än män och att gapet mellan mäns och kvinnors upplevda kunskaper om privatekonomi kvarstår visar på hur ojämställd finansvärlden tyvärr fortfarande är. Ett lågt ekonomiskt självförtroende får naturligtvis negativa konsekvenser när det kommer till privatekonomi och sparande.

Forskning har visat att det inte enbart är det vi har i plånboken som påverkar vårt sparande utan också att självförtroende har större påverkan på vår ekonomi än man tidigare har trott. Olika studier visar också att utbildningar inom ekonomi istället för att stärka kan sänka kvinnors självförtroende. Det kan bero på att finansvärlden har varit väldigt mansdominerad, där allting har utvecklats av män vilket präglat både språkbruk, kultur och mötesplattformar i vilka kvinnor kanske inte alltid känt sig bekväma eller hemma i. Men det ökande användandet av sociala medier har gett kvinnor ett forum där de kan diskutera ekonomi med varandra på ett mer otvunget och inkluderande sätt vilket har visat sig stärka kvinnors ekonomiska självförtroende.

” Förutom grundläggande kunskaper är ett gott självförtroende centralt när vi ställs inför alltfler privatekonomiska beslut i vårt dagliga liv”, enligt Fondbolagens förening.


Sociala medier ökar kvinnors intresse för börsen

Eftersom man såg att olika kursarrangemang och events till största delen besöktes av män, började många banker och fondbolag för cirka tre år sedan att rikta kurser och föreläsningar om ekonomi och sparande till kvinnor. Och tack vare ett tilltagande intresse kring kvinnors sparande så har det också skapats forum för kvinnor i olika sociala medier där man på olika sätt kan samtala om ekonomi och sparande. Det i sin tur har bidragit till att kvinnors kunskap om privatekonomi och sparande har ökat och många kvinnors ekonomiska självförtroende har stärkts.

På Facebook, Twitter och andra sociala medier samlas kvinnor i olika åldrar för att diskutera privatekonomi. Här diskuteras allt som rör aktier, börs, investeringar och medlemmarna som är allt mellan 16 och 80 år styr diskussionerna genom att ställa frågor, tipsa varandra och länka till olika artiklar, föreläsningar och events. På kort tid har nästan 100 000 kvinnliga medlemmar anslutit sig till en av de största grupperna som behandlar privatekonomi i sociala medier vilket visar på det växande intresset för ekonomi och sparande hos kvinnor. Man kan säga att sociala medier bidrar till att kvinnors privatekonomiska självförtroende stärks och till att intresset för aktier och fondinvesteringar i rask takt stiger bland kvinnor.

Detta till trots är det långt kvar innan gapet mellan mäns och kvinnors upplevda kunskaper om sparande och privatekonomi försvinner. Men kanske är sociala medier rätt väg att gå för att nå kvinnor och för att på sikt uppnå en mer jämställd finansvärld.
41 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla