Therese Nyren har mer än 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning. Hon  har hanterat ett AUM på 3 miljarder SEK. Therese har för Sue Ellens Investments räkning skapat en modellportfölj som har slagit index sedan 2006. Portföljen avkastade 49 % 2019. Therese har ett stort nätverk av investerare och  som VD för Sue Ellen Investments  kommer hon att skala verksamheten i Sverige och lansera produkten på nya marknader . Therese kommer att bidra med expertis inom kapitalförvaltning, fondförvaltning liksom ett stort nätverk
och sin passion för kvinnors ekonomi.

Natalie Eriksson har en stark expertis inom digital marknadsföring och en bakgrund från en prisvinnande digitalbyrå samt olika marknadsavdelningar. Idag driver
hon eget företag  inom 
marknadskommunikation, hon föreläser och skriver frekvent om samma ämne och har
även publicerat en bok om kvinnors privatekonomi. 

Natalie är medgrundare av medlemsnätverket (17 000 medlemmar)  "Aktier för nybörjare". Natalie kommer att
bidra med expertis inom marknadsföring, sociala medier
och sitt stora nätverk inom 
Sue Ellens målgrupp.

 

Anna Tenstam har över 30 års ledarerfarenhet från läkemedels- och medicinska estetikföretag

över hela världen. Anna har, utöver ledande

befattningar inom dessa branscher, hanterat globala varumärken, genomfört insamlingar och varit
involverad i flera exits/ licensavtal med företag som
t.ex. Medicis, J&J och Q-Med. 
Anna verkar som

styrelseordförande och kommer att bidra till Sue Ellen

med sitt nätverk av globala investerare såväl som

erfarenhet av att leda globala företag. 

Malin Mueller Lundberg är en internationellt erfaren
juridisk rådgivare med stor förståelse för affärsutveckling
och entreprenörskap.
Efter att ha kombinerat sin juridiska
karriär med en passion för affärer så har Malin grundat
och co-grundat ett antal företag i Sverige och utomlands.

Idag driver hon sitt eget konsultföretag som erbjuder interna juridiska tjänster till etablerade aktörer såväl som nystartade företag. Malin kommer att bidra med sin kunskap inom det juridiska området och sin kunskap inom affärsutveckling.