Malin Lundberg Müller

Styrelseledamot

Malin Lundberg Müller är en internationellt erfaren juridisk rådgivare med stor förståelse för affärsutveckling och entreprenörskap. Efter att ha kombinerat sin legala karriär med entreprenörskap har Malin grundat och co-grundat en rad företag i Sverige och utomlands. Idag driver Malin sitt eget konsultföretag som erbjuder egna juridiska tjänster till både ansedda världskända företag och nystartade företag. Malin kommer att bidra till Sue Ellen Investments med experter inom det juridiska området samt affärsutveckling. 

Hylander.jpg

Michael Hylander

Styrelseledamot

Michael Hylander har varit verksam på olika välrenommerade affärsjuridiska advokatbyråer i över tjugo år. För närvarande är han delägare i den internationella advokatfirman Eversheds Sutherlands Stockholmskontor. Michael har lång och omfattande erfarenhet av affärsjuridik och då särskilt inom bolagsrätt, M&A, företagsomstruktureringar liksom andra komplexa affärsjuridiska frågor av internationell karaktär. Han arbetar även som extern bolagsjurist på nordisk nivå för ett antal multinationella företag samt sitter i flertal bolagsstyrelser, inkluderande bl.a. Eversheds Sutherland. Michael är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2002.

Anna Tenstam

Styrelseordförande

Anna Tenstam har över 30 års erfarenhet av ledarskap inom läkemedels-, medicintekniska produkter och företag inom medicinsk estetik över hela världen. Anna har haft ledande befattningar inom dessa branscher; inklusive  globala varumärken, genomförande av fundrasing och har varit involverad i flera exits / licensavtal med företag som Medicis, J&J och Q-Med. Som ordf i Sue Ellen Investments kommer Anna kunna bidra med globalt nätverk av investerare samt nya innovationer inom bl a FemTech. 

Natalie Eriksson

Styrelseledamot

Natalie Eriksson är expert  inom digital marknadsföring och en bakgrund från digital byrå samt olika marknadsavdelningar. Idag driver hon sitt eget företag inom marknadsföringskommunikation, hon skriver och föreläser ofta om samma ämne och har publicerat en bok om kvinnors ekonomi.  Natalie är en av grundarna av  nätverket , ”Aktier för Nybörjare  - Tjejer ”.  Natalie kommer att bidra till Sue Ellen Investments med expertis inom marknadsföring och hennes stora nätverk inom Sue Ellens Investments  målgrupp.